Přeskočit navigaci

Oděvní technik technolog

Charakteristika

Oděvní technik technolog stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu oděvní výroby.

Činnosti

  • Ověřování nových postupů výroby, spolupráce na realizaci technologických změn a inovačních aktivit.
  • Provádění technického dozoru na pracovištích a kontrola dodržování technologických postupů.
  • Stanovování technologických postupů.
  • Vedení příslušné technické dokumentace.
  • Vyhodnocování vzorkové a kolekční činnosti.
  • Zajišťování technické přípravy změn sortimentu a zavádění nových produktů.
  • Zajišťování technologické přípravy výroby dle stanovených pokynů.
  • Zpracovávání podkladů pro stanovení technických podmínek a jakostních parametrů výrobku.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3119 - Technici v ostatních průmyslových oborech 29 533 26 233
31193 - Technici technologové v ostatních průmyslových oborech 32 968 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání