Přeskočit navigaci

Oděvní technik mistr

Charakteristika

Oděvní technik mistr řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem v oděvní výrobě.

Činnosti

  • Kontrola dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci.
  • Kontrola dosažených výsledků a jejich porovnání se stanovenými cíli.
  • Organizace dělby práce, zajišťování odměňování a personalistických úkonů na svěřeném úseku.
  • Podpora zaměstnanců při jejich personálním rozvoji a zvyšování kvalifikace, případně rekvalifikaci.
  • Řízení a organizace prací na vymezeném technologickém úseku.
  • Vedení a motivování zaměstnanců, zajišťování komunikace mezi zaměstnanci a vedením provozu.
  • Vedení příslušné provozní dokumentace.
  • Zabezpečování plnění stanovených výrobních, provozních a ekonomických úkolů na svěřeném úseku.
  • Zajišťování podkladů pro výpočet mzdových náležitostí a prvotních personalistických podkladů.
  • Zajišťování technologické kázně, předepsané kvality výrobků, kontrola dodržování technologických postupů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3122 - Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství) 32 029 28 363
31226 - Mistři a příbuzní pracovníci v textilní a kožedělné výrobě a v obuvnictví 28 472 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání