Přeskočit navigaci

Samostatný oděvní technik manažer

Charakteristika

Samostatný oděvní technik manažer provozu řídí provoz a organizaci prací na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem výroby nebo provozu v oděvní výrobě.

Činnosti

  • Hodnocení zaměstnanců v závislosti na dosažených výsledcích, realizace odměňování podle stanovených pravidel a dosaženého výkonu.
  • Kontrola a evidence svěřeného majetku a finančních prostředků (pracovních pomůcek a prostředků, režijního materiálu, personálních nákladů apod.).
  • Koordinace činnosti výrobního úseku s navazujícími úseky činnosti podniku.
  • Podpora zaměstnanců při jejich personálním rozvoji a zvyšování kvalifikace, případně rekvalifikaci.
  • Řízení a organizace prací mistrů na vymezeném technologickém úseku.
  • Spolupráce při rozhodování o systémových opatřeních při spotřebě živé práce, materiálu a výrobních změnách.
  • Spolupráce při sestavování výrobních plánů a jejich rozpisů na příslušná období.
  • Vedení příslušné provozní dokumentace.
  • Vyhodnocování plnění úkolů ve výrobě a ekonomice řízeného provozu.
  • Zajišťování bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti práce, zajišťování stanovených technických a ekonomických parametrů výroby nebo provozu.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3122 - Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství) 32 029 28 363
31226 - Mistři a příbuzní pracovníci v textilní a kožedělné výrobě a v obuvnictví 28 472 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.