Přeskočit navigaci

Samostatný oděvní návrhář modelář

Charakteristika

Samostatný oděvní návrhář modelář rozpracovává složité výtvarné návrhy do náročných a složitých oděvních konstrukcí pro oděvní výrobu a vytváří méně náročné návrhy a modely oděvních výrobků.

Činnosti

  • Kontrola dodržování technologických postupů.
  • Navrhování a vytváření modelů a vzorů oděvních výrobků.
  • Spolupráce při realizaci návrhů ve výrobě.
  • Spolupráce při vytváření výkonových norem pro tvorbu cen.
  • Technické zpracování složitých výtvarných návrhů.
  • Vedení příslušné technické dokumentace.
  • Vyhodnocování vzorkové a kolekční činnosti.
  • Vypracování komplexních podkladů a vzorků podle zadávacích podmínek a vývojových trendů.
  • Zpracování podkladů pro tvorbu velkoobchodních cen.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2163 - Průmysloví a produktoví designéři, módní návrháři 00 22 940
21632 - Módní návrháři 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.