Přeskočit navigaci

Samostatný oděvní technik technolog

Charakteristika

Samostatný oděvní technik technolog komplexním způsobem stanovuje technologické postupy nebo zajišťuje technologickou přípravu v oděvní výrobě.

Činnosti

 • Komplexní stanovování technologických postupů.
 • Komplexní zajišťování technologické přípravy výroby.
 • Kontrola dodržování technologických postupů.
 • Ověřování nových postupů výroby, spolupráce na realizaci technologických změn a inovačních aktivit.
 • Spolupráce při kontrolách jakosti a technických zkouškách.
 • Spolupráce s návrhářem na přípravě nových modelů a při výrobě kolekcí výrobků.
 • Stanovení technických podmínek a jakostních parametrů výrobku.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.
 • Vyhodnocování vzorkové a kolekční činnosti.
 • Vykonávání technického dozoru výroby.
 • Zajišťování technické přípravy změn sortimentu a zavádění nových produktů.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3119 - Technici v ostatních průmyslových oborech 29 533 26 233
31193 - Technici technologové v ostatních průmyslových oborech 32 968 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.