Přeskočit navigaci

Samostatný oděvní technik technolog

Charakteristika

Samostatný oděvní technik technolog komplexním způsobem stanovuje technologické postupy nebo zajišťuje technologickou přípravu v oděvní výrobě.

Činnosti

 • Komplexní stanovování technologických postupů.
 • Komplexní zajišťování technologické přípravy výroby.
 • Kontrola dodržování technologických postupů.
 • Ověřování nových postupů výroby, spolupráce na realizaci technologických změn a inovačních aktivit.
 • Spolupráce při kontrolách jakosti a technických zkouškách.
 • Spolupráce s návrhářem na přípravě nových modelů a při výrobě kolekcí výrobků.
 • Stanovení technických podmínek a jakostních parametrů výrobku.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.
 • Vyhodnocování vzorkové a kolekční činnosti.
 • Vykonávání technického dozoru výroby.
 • Zajišťování technické přípravy změn sortimentu a zavádění nových produktů.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3119 - Technici v ostatních průmyslových oborech 29 533 26 233
31193 - Technici technologové v ostatních průmyslových oborech 32 968 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.