Přeskočit navigaci

Oděvní technik dispečer

Charakteristika

Oděvní technik dispečer řídí oděvní výrobu nebo provoz podle operativních plánů formou dispečerských příkazů.

Činnosti

  • Kontrola plnění úkolů ve stanoveném množství a sortimentu.
  • Operativní řízení výroby a zajištění jejího plynulého toku formou dispečerských příkazů.
  • Provádění operativních zásahů do výroby.
  • Spolupráce na rozpisu měsíčních plánovaných úkolů.
  • Vedení provozní dokumentace a záznamů, zajišťování operativní evidence.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3119 - Technici v ostatních průmyslových oborech 29 533 26 233
31197 - Technici dispečeři v ostatních průmyslových oborech 29 437 28 213

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání