Přeskočit navigaci

Logistik specialista

Charakteristika

Logistik specialista řídí optimalizaci materiálového toku ve výrobním procesu s velmi rozsáhlou výrobou, řídí optimalizaci dopravy v rozsáhlém dopravně přepravním procesu, řídí optimalizaci skladovacích procesů s velkým množstvím materiálních prvků a rozsáhlého sortimentu.

Činnosti

 • Akviziční činnosti spojené s obchodem a přepravními požadavky.
 • Komplexní vyhodnocování efektivnosti v dopravně přepravním procesu a skladovém hospodářství.
 • Koordinace procesu unifikace, typizace, paletizace a kontejnerizace v dopravně přepravním procesu a skladovém hospodářství.
 • Posuzování efektivního uspořádání výrobních a pracovních procesů.
 • Řízení procesu nasazování a využití nejvhodnějších manipulačních a mechanizačních prostředků.
 • Řízení procesu optimalizace dopravy a využití dopravních prostředků.
 • Řízení procesu optimalizace přísunu surovin, materiálů a polotovarů.
 • Řízení procesu optimalizace ve skladování, přepravě a výrobě.
 • Sledování a posuzování vývojových trendů v oboru.
 • Sledování nákladů vyplývajících z organizace výroby, dopravy, přepravy a práce.
 • Spolupráce při tvorbě plánu výroby.
 • Spolupráce se skladovým a výrobním logistikem.
 • Vedení příslušné dokumentace a evidence.
 • Zpracování cenových nabídek a tarifů.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání