Přeskočit navigaci

Sportovec

Charakteristika

Sportovec vykonává sportovní činnosti, trénuje a reprezentuje na sportovních závodech, soutěžích, přeborech, mistrovstvích anebo olympijských hrách.

Činnosti

  • Reprezentování na vrcholných mezinárodních soutěžích, olympijských hrách, mistrovstvích světa a mistrovstvích Evropy.
  • Reprezentování v nejvyšších domácích soutěžích.
  • Vykonávání pravidelného tréninku.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3421 - Atleti a ostatní profesionální sportovci 00 25 841
34210 - Atleti a ostatní profesionální sportovci 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání