Přeskočit navigaci

Servisní pracovník - specialista

Charakteristika

Servisní pracovník - specialista zabezpečuje trenérsko-metodický proces v oblasti regenerační a nutriční a zajišťuje údržbu a servis materiálně-technického zařízení sportovců.

Činnosti

  • Provádění údržby a servisu technického zařízení určeného sportovcům.
  • Vypracovávání optimální regenerační náplně sportovcům.
  • Vypracovávání vhodného stravovacího režimu pro sportovce.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3422 - Sportovní trenéři, instruktoři a úředníci sportovních klubů 00 28 655
34221 - Sportovní trenéři a instruktoři (kromě na školách) 23 057 32 541

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.