Přeskočit navigaci

Logistik

Charakteristika

Logistik zajišťuje činnosti v optimalizaci materiálového toku ve výrobním procesu, v optimalizaci dopravy v dopravně přepravním procesu a v optimalizaci skladovacích procesů.

Činnosti

  • Navrhování nejvhodnějších manipulačních a mechanizačních prostředků.
  • Navrhování optimálního druhu dopravy a dopravních prostředků.
  • Navrhování organizace a technického zajišťování přísunu optimálního množství surovin, materiálů a polotovarů.
  • Navrhování unifikace, typizace, paletizace, kontejnerizace v dopravně přepravním procesu a skladovém hospodářství.
  • Navrhování uspořádání výrobního procesu.
  • Posuzování a vyhodnocování efektivnosti procesu ve skladovém hospodářství.
  • Spolupráce při tvorbě plánu výroby.
  • Stanovení harmonogramu nasazení a využití dopravních a manipulačních prostředků.
  • Vedení příslušné dokumentace a evidence.
  • Zpracování podkladů pro cenové kalkulace.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání