Přeskočit navigaci

Oděvní manažer

Charakteristika

Oděvní manažer řídí a organizuje provoz rozsáhlých oděvních výrob.

Činnosti

  • Kontrola dodržování bezpečnostních předpisů, technologických a technických postupů, kvality vzorkových zakázek a kolekcí.
  • Rozhodování o systémových opatřeních v oblasti spotřeby živé práce a materiálu, o výrobních změnách, navrhování a doporučování nákupu nové techniky a technologií.
  • Rozhodování o zařazení nových výrobků do nabídky a zakázek do výroby, zajištění technologické přípravy nové výroby.
  • Řízení výrobního úseku po stránce organizační, ekonomické a technologické a koordinace činností tohoto úseku s navazujícími úseky podniku.
  • Sestavování výrobních plánů a jejich rozpisů na úseky a příslušná období, vypracovávání technologických předpisů, norem spotřeby práce, kapacitních norem a podkladů pro cenové kalkulace.
  • Vedení příslušné technické dokumentace.
  • Vyhodnocování plnění úkolů a kontrola.
  • Vyhodnocování plnění úkolů ve výrobě a ekonomice řízeného provozu včetně stanovování příslušných opatření.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání