Přeskočit navigaci

Oděvní technik

Charakteristika

Oděvní technik vykonává řadu technickohospodářských činností provozního charakteru k zajištění výroby oděvů na vymezeném technologickém úseku.

Činnosti

  • Kontrola technického stavu strojů, zařízení, výrobní techniky v rámci vymezeného technologického úseku a jejich obsluha.
  • Provádění technického dozoru na svěřeném úseku, kontrola dodržování technologických postupů.
  • Řízení a organizace práce pracovních týmů na vymezeném technologickém úseku.
  • Spolupráce při optimalizaci výrobního procesu.
  • Spolupráce při údržbě a inovaci strojového parku.
  • Vedení provozní dokumentace a záznamů, zajišťování operativní evidence.
  • Zabezpečování plnění stanovených výrobních, provozních a ekonomických úkolů na svěřeném úseku.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání