Přeskočit navigaci

Samostatný oděvní technik

Charakteristika

Samostatný oděvní technik vykonává technickohospodářské činnosti provozního charakteru k zajištění výroby oděvů na vymezeném výrobním úseku.

Činnosti

  • Hodnocení zaměstnanců vymezeného technologického úseku v závislosti na dosažených výsledcích, realizace odměňování podle stanovených pravidel a dosaženého výkonu, podpora zaměstnanců při jejich personálním rozvoji a zvyšování kvalifikace, případně rekvalifikaci.
  • Kontrola a evidence svěřeného majetku a finančních prostředků, kontrola dodržování technologických postupů, spolupráce při kontrolách jakosti a technických zkouškách.
  • Řízení a organizace prací mistrů na vymezeném technologickém úseku, koordinace činnosti tohoto úseku s navazujícími úseky podniku.
  • Spolupráce při navrhování a doporučování nákupu nové techniky a technologií.
  • Spolupráce při rozhodování o systémových opatřeních v oblasti spotřeby živé práce a materiálu, o výrobních změnách.
  • Spolupráce při sestavování výrobních plánů a jejich rozpisů na příslušná období.
  • Spolupráce při zajišťování technologické přípravy výroby, stanovování technologických postupů, technických podmínek a jakostních parametrů výrobku.
  • Vedení příslušné provozní a technické dokumentace.
  • Vyhodnocování plnění úkolů ve výrobě a ekonomice vymezeného technologického úseku.
  • Zajišťování bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti práce, zajišťování stanovených technických a ekonomických parametrů výroby na vymezeném technologickém úseku.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání