Přeskočit navigaci

Samostatný referent státní správy

Charakteristika

Samostatný referent státní správy komplexně zajišťuje výkon státní správy v příslušném oboru služby nebo ve vymezené působnosti příslušného úřadu. (PRACOVNÍ VERZE)

Činnosti

  • Koordinace činnosti kontrolního týmu.
  • Plánování, koordinace a usměrňování činnosti vnitřního kontrolního systému správního úřadu.
  • Projednávání výsledků kontroly.
  • Provádění konzultační a poradenské činnosti v ucelené části oboru služby.
  • Provádění státního dozoru, inspekce nebo komplexní kontrolní činnosti v celém rozsahu působnosti územního správního úřadu.
  • Sestavování návrhů plánů kontrolních akcí, norem pro činnost vnitřního kontrolního systému včetně nápravných opatření.
  • Tvorba ucelených metodických postupů k zabezpečení činnosti ve vymezené působnosti územního správního úřadu.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zajišťování součinnosti s orgány vnější kontroly.
  • Zajišťování výkonu státní správy věcně souvisejících složitých služebních agend.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.