Přeskočit navigaci

Asistent státní správy

Charakteristika

Asistent státní správy vykonává administrativní činnost v příslušném oboru služby nebo ve vymezené působnosti úřadu. (PRACOVNÍ VERZE)

Činnosti

  • Ověřování totožnosti účastníků jednání.
  • Provádění dílčích prací při kontrolních akcích.
  • Příprava a vedení příslušné dokumentace.
  • Vyhotovení a vedení dílčí dokumentace.
  • Zajišťování účastníků k jednání.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4110 - Všeobecní administrativní pracovníci 18 400 23 149

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání