Přeskočit navigaci

Formíř a jádrař

Charakteristika

Formíř a jádrař obsluhuje technologické stroje a zařízení a provádí další odborné práce při výrobě forem a jader pro slévárenskou výrobu.

Činnosti

 • Kontrola pracovního procesu a výstupů činností.
 • Obsluha a údržba technického vybavení a provádění základního nastavení.
 • Obsluha technologických strojů a zařízení pro výrobu forem a jader.
 • Odlévání tekutého kovu do forem.
 • Příprava formovacích, jádrových směsí a pomocných materiálů.
 • Ruční příprava a výroba jednorázových slévárenských forem.
 • Vedení příslušných záznamů.
 • Výroba jader.
 • Zhotovení odlitků speciálními technologiemi.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7211 - Modeláři, formíři, jádraři a slévači ve slévárnách 24 119 00
72113 - Slévači 26 893 00
8121 - Obsluha zařízení na zpracování kovů 24 810 00
81212 - Obsluha zařízení ve slévárenství (taviči, slévači) 24 172 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání