Přeskočit navigaci

Rybář

Charakteristika

Rybář zabezpečuje činnosti související s chovem, krmením, ošetřováním a lovem ryb a vodní drůbeže.

Činnosti

 • Manipulační a expediční práce.
 • Obsluha rybích líhní a jejich zařízení.
 • Obsluha všech mechanizačních zařízení a strojů v rybářském provozu.
 • Odchov plůdku, násad a tržních ryb.
 • Ošetřování vodní drůbeže.
 • Provádění výtěrů ryb.
 • Příprava (strojení) rybníků k výlovům, organizování výlovu.
 • Příprava krmiv a přikrmování ryb a vodní drůbeže, provádění zooveterinárních opatření.
 • Příprava optimálního rybničního prostředí pro chov (např. hnojení, vápnění a meliorace rybníků).
 • Údržba a oprava rybničních zařízení.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Výběr generačních ryb a jejich příprava k výtěru.
 • Zajišťování ostrahy rybníků.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Chladová alergie.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
62210 - Kvalifikovaní pracovníci v oblasti akvakultury 00 00
62220 - Rybáři ve vnitrozemských a pobřežních vodách 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání