Přeskočit navigaci

Vinohradník a vinař

Charakteristika

Vinohradník a vinař vykonává úkony související s pěstováním révy vinné a následnou výrobou vína od příjmu hroznů přes jejich zpracování na víno až po finalizaci výrobku dle zavedených technologických postupů.

Činnosti

 • Degustace vína.
 • Distribuce vína.
 • Drcení a lisování hroznů.
 • Evidence údajů o pracovních postupech ve vinohradnictví a vinařství a o výsledcích produkce.
 • Kontrola zrání vinných hroznů.
 • Lahvování vína a balení lahví do kartonů.
 • Obsluha, údržba strojů a nářadí, provádění drobných oprav.
 • Péče o rostliny během vegetace, péče o půdu.
 • Pěstování rostlinného materiálu pro rozmnožování révy.
 • Příprava půdy pro výsadbu révy vinné.
 • Řez révy vinné.
 • Síření a ošetřování vína.
 • Sklizeň hroznů révy vinné.
 • Stáčení, čiření a filtrace vína.
 • Vinifikace.
 • Zakládání nových výsadeb révy vinné.
 • Zpracování sklizených hroznů a jejich ošetření.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
61120 - Ovocnáři, vinaři, chmelaři a ostatní pěstitelé plodů rostoucích na stromech a keřích 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání