Přeskočit navigaci

[ L/5 ] Umělecké řemeslné práce

  • Kód oboru: 82-51-L/51
  • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou - nástavbové studium
  • Skupina oboru: Umění a užité umění (Kód: 82)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

V odborné přípravě převažuje teoretická složka, která v návaznosti na získanou předchozí odbornou přípravu v oboru vede k jejímu prohloubení a rozšíření. Žáci tak získají komplexní vědomosti a intelektové dovednosti o rukodělných technikách a speciálních technologických postupech vytváření uměleckořemeslných výrobků, o používaných materiálech, jejich zpracování a možných kombinacích. Žáci rovněž získají hlubší orientaci v dějinách výtvarné kultury, seznámí se s tvorbou významných osobností, sledují vývoj užité výtvarné tvorby a uměleckých řemesel ve vztahu k oboru. Příprava je rovněž zaměřena na rozvíjení základních výtvarných dovedností a prostřednictvím osvojování dalších výtvarných vyjadřovacích technik vede k rozvoji výtvarného myšlení žáků a ke kultivaci jejich výtvarného projevu. Odborná příprava je také zaměřena na rozvoj ekonomického myšlení žáků. Rozšiřuje získané vědomosti v oblasti struktury a řízení podniku, marketingu v hospodářské praxi a poskytuje žákům aktuální vědomosti související s podnikatelskými aktivitami v oboru.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se uplatní v oblasti rukodělné uměleckořemeslné výroby, která vyplývá z předchozí odborné přípravy v příslušném oboru vzdělání. Uplatní se při realizaci uměleckořemeslných prací podle výkresové dokumentace, návrhů výtvarníka nebo jako replik původních prací, případně při provádění jejich opravy a údržby. Odpovídající činnosti mohou vykonávat buď samostatně nebo v uměleckořemeslných dílnách zabývajících se tvorbou a výrobou produktů příslušného sortimentu. Uplatnit se mohou rovněž v rámci technické přípravy výroby i jako vedoucí dílny nebo úseku zahrnujícího danou oblast užité výroby. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách. Například pokračují ve studiu v uměleckých oborech, ale i v oborech pedagogických, teorie umění apod.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
ŠVP Školní vzdělávací program
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha