Přeskočit navigaci

[ L/0 ] Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů

  • Kód oboru: 82-51-L/06
  • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou
  • Skupina oboru: Umění a užité umění (Kód: 82)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

V odborné přípravě převažuje praktická složka. Žáci získají ucelený přehled o dějinách evropské hudby, seznámí se s tvorbou významných osobností konkrétních historických období a s historickým vývojem jednotlivých skupin hudebních nástrojů, získají poznatky o akustických jevech a procesech, včetně základů hudební nauky. Naučí se samostatně zpracovat technickou dokumentaci, seznámí se s konstrukcí hudebních nástrojů v oboru, získají ucelený přehled o druzích, vlastnostech a použití materiálů, o technikách stavby, technologických postupech a estetickém ztvárnění hudebního nástroje. Seznámí se s technologií oprav a servisních prací. Odborná příprava probíhá ve třech zaměřeních, tj. v zaměření strunné nástroje, klávesové nástroje a dechové a bicí nástroje. V zaměření pro strunné nástroje se žáci naučí stavět vhodnými technologickými postupy školní, polokoncertní a koncertní strunné nástroje nebo koncertní smyčce: houslový, violový, čelový, basový a provádět opravy strunných nástrojů; v zaměření pro klávesové nástroje se žáci naučí stavět klavíry, pianina a provádět opravy klávesových nástrojů; v zaměření pro dechové a bicí nástroje se žáci naučí vyrábět díly nástrojů, podsestavy nástrojů, části mechaniky, a dále se v tomto zaměření výuka specifikuje dle výběru školy na zhotovování nátrubkových nástrojů, strojiv nebo jazýčkových a retných nástrojů. V zastoupení zaměření/profilací odborné přípravy se jednotlivé školy liší. Podmínkou přijetí ke vzdělávání v oboru je úspěšné vykonání talentové zkoušky.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Hudební výchova, Výtvarná výchova, Fyzika
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi oboru se uplatní v oblasti rukodělné výroby hudebních nástrojů, která vyplývá ze zaměření absolvované odborné přípravy podle školního vzdělávacího programu. Uplatní se při stavbě strunných nástrojů nebo klávesových nástrojů nebo dechových a bicích nástrojů. Absolventi jsou připraveni vyrábět součásti a dílce hudebních nástrojů, provádět jejich celkovou montáž, montáž a seřízení mechanismů, povrchové úpravy, uměleckořemeslné práce při stavbě hudebních nástrojů, jejich ladění, opravy a rekonstrukce. Odpovídající činnosti mohou vykonávat buď samostatně, nebo ve firmách zabývajících se příslušnou činností. Uplatnit se mohou rovněž v rámci technické přípravy výroby i jako vedoucí dílny nebo úseku zahrnujícího danou oblast výroby. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách. Například pokračují ve studiu v uměleckých oborech, pedagogických, příp. teorie umění nebo v oborech zpracování dřeva.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha