Přeskočit navigaci

[ L/0 ] Uměleckořemeslné zpracování skla

  • Kód oboru: 82-51-L/05
  • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou
  • Skupina oboru: Umění a užité umění (Kód: 82)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

Odborná příprava je orientována převážně prakticky. Žáci získají širokou škálu uměleckořemeslných dovedností nezbytných pro realizaci technologicky náročných sklářských výrobků v požadované kvalitě. K tomu si osvojí základy sklářské technologie a naučí se využívat speciální tradiční i nové technologické postupy a techniky, rozeznávat, správně volit a kombinovat vhodné materiály, používat odpovídající zařízení, stroje, nástroje a pomůcky. Při realizačních činnostech jsou vedeni k pochopení výtvarného záměru příslušného produktu a důležitosti estetického vyznění zhotoveného výrobku. Využívají při tom znalosti z dějin výtvarného umění a daného uměleckého řemesla i získané základní výtvarné dovednosti a vědomosti. Důraz je kladen na pečlivou a přesnou práci a odpovědnost za její kvalitu. Žáci běžně využívají informační technologie a pracují s příslušným programovým vybavením. Odborná příprava se ve školách zaměřuje např. na broušení skla, rytí skla, hutní tvarování skla, malbu skla, umělecké vitráže a další. V zastoupení možných zaměření/profilací odborné přípravy se jednotlivé školy liší. Podmínkou přijetí ke vzdělávání v oboru je úspěšné vykonání talentové zkoušky.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Výtvarná výchova, Dějepis
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi jsou připraveni na základě získané odborné profilace uplatnit se v širokém spektru realizačních uměleckořemeslných činností v rámci odpovídající oblasti sklářské výroby. Uplatní se především jako realizátoři náročných malosériových a unikátních výrobků. Odpovídající činnosti mohou vykonávat buď samostatně, nebo ve firmách zabývajících výrobou sklářských produktů příslušného sortimentu. Uplatnit se mohou rovněž v technické přípravě výroby a jako vedoucí dílny nebo úseku zahrnujícího odpovídající oblast sklářské výroby. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách. Poměrně často pokračují ve studiu v uměleckých oborech, ale i v oborech pedagogických, příp. teorie umění, někdy i v oborech technických (např. chemická technologie).

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha