Přeskočit navigaci

[ L/0 ] Uměleckořemeslné zpracování textilu

  • Kód oboru: 82-51-L/03
  • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou
  • Skupina oboru: Umění a užité umění (Kód: 82)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

V odborné přípravě převažuje praktická složka. Žáci získají ucelený přehled o historickém vývoji výtvarné kultury a příslušného uměleckého řemesla a osvojí si základní výtvarné vyjadřovací techniky. Získají přehled o technologických principech, historickém vývoji a použití technik tkaní, pletení, vyšívání, paličkování, šité krajky a tisku, dále o průmyslových textilních technologiích, rozdělení, vlastnostech, využití a zušlechťování textilních materiálů a textilií v oboru. Naučí se ovládat tradiční technologické postupy a techniky, graficky znázornit příslušné techniky a vytvářet výkresovou dokumentaci, pracovat na příslušných strojích a zařízeních, používat nástroje, nářadí a pomůcky, připravovat a vybírat textilní materiály, realizovat stanoveným technologickým postupem podle výkresové dokumentace, výtvarných návrhů nebo původních vzorů textilie podle zaměření oboru, provést jejich opravy a údržbu. Odborná příprava se ve školách zaměřuje např. na realizaci prací tkalcovských, gobelínářských nebo ruční výšivky i případně na realizaci prací dalšími textilními technikami. V zastoupení možných zaměření/profilací odborné přípravy se jednotlivé školy liší. Podmínkou přijetí ke vzdělávání v oboru je úspěšné vykonání talentové zkoušky.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Výtvarná výchova, Dějepis, Chemie
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi oboru se uplatní v oblasti rukodělné uměleckořemeslné výroby textilií, která vyplývá ze zaměření absolvované odborné přípravy podle školního vzdělávacího programu. Uplatní se např. při realizaci prací tkalcovských, gobelínářských nebo ruční výšivky nebo i případně při realizaci prací dalšími textilními technikami. Příslušné textilie jsou absolventi připraveni rukodělně zhotovovat podle výkresové dokumentace, návrhů výtvarníka nebo jako repliky původních prací, včetně provádění jejich opravy a údržby. Odpovídající činnosti mohou vykonávat buď samostatně, nebo ve firmách zabývajících se tvorbou a výrobou produktů příslušného sortimentu. Uplatnit se mohou rovněž v rámci technické přípravy výroby i jako vedoucí dílny nebo úseku zahrnujícího danou oblast užité výroby. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách. Například pokračují ve studiu v oborech uměleckých, pedagogických, příp. teorie umění.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
ŠVP Školní vzdělávací program
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP