Přeskočit navigaci

[ L/0 ] Uměleckořemeslné zpracování kovů

  • Kód oboru: 82-51-L/01
  • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou
  • Skupina oboru: Umění a užité umění (Kód: 82)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

V odborné přípravě převažuje praktická složka. Žáci získají ucelený přehled o historickém vývoji výtvarné kultury a příslušného uměleckého řemesla a osvojí si základní výtvarné vyjadřovací techniky. Pro vlastní vytváření uměleckořemeslných výrobků z kovů se naučí ovládat tradiční technologické postupy a techniky, získají znalosti o zhotovení technické dokumentace a přípravě výroby daných výrobků. Naučí se ručně opracovávat a strojně obrábět kovy včetně použití jednotlivých druhů nářadí, nástrojů, strojů a zařízení, provádět povrchové úpravy výrobků, provádět opravy a rekonstrukce poškozených částí původních prací. Odborná příprava probíhá ve třech zaměřeních, tj. v zaměření práce kovářské a zámečnické, v zaměření práce pasířské a v zaměření práce rytecké. V zaměření práce kovářské a zámečnické se žáci naučí rukodělně zhotovovat např.: mříže, brány, stavební a nábytkové kování, zábradlí, zámky, zavírací mechanizmy, svícny, plastiky; v zaměření práce pasířské např.: konstruovaná svítidla, písmena, mříže, nádoby, svícny; v zaměření práce rytecké např.: knihařské rytiny, mědirytiny, kovová razítka, razidla, vypalovadla, písmena na informační systémy, rytiny pro ocelotisk, nápisy a ornamenty na kulaté předměty. V zastoupení zaměření/profilací odborné přípravy se jednotlivé školy liší. Podmínkou přijetí ke vzdělávání v oboru je úspěšné vykonání talentové zkoušky.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Výtvarná výchova, Fyzika, Chemie
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi oboru se uplatní v jednom z těchto povolání: umělecký kovář a zámečník, umělecký pasíř nebo umělecký rytec. Pro příslušné povolání jsou připraveni rukodělně zhotovovat náročnější uměleckořemeslné dekorativní a užitné předměty z kovů podle výkresové dokumentace, návrhů výtvarníka nebo jako repliky původních slohových prací včetně provádění jejich opravy a obnovy. Odpovídající činnosti mohou vykonávat buď samostatně, nebo ve firmách zabývajících se tvorbou a výrobou produktů příslušného sortimentu. Absolventi se rovněž mohou uplatnit jako technicko-hospodářští pracovníci. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách. Například pokračují ve studiu v uměleckých oborech, ale i v oborech pedagogických, teorie umění apod.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha