Přeskočit navigaci

[ H ] Umělecký rytec

  • Kód oboru: 82-51-H/09
  • Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Skupina oboru: Umění a užité umění (Kód: 82)
  • Výstupní certifikát: výuční list

Charakteristika přípravy v oboru

V odborné přípravě převažuje praktická složka. Žáci získají přehled o historickém vývoji výtvarného umění a příslušného uměleckého řemesla a osvojí si základní výtvarné vyjadřovací techniky. Pro vlastní realizaci ryteckých prací uměleckořemeslného charakteru se naučí ovládat tradiční technologické postupy a techniky, naučí se pracovat s příslušnými nástroji, nářadím, běžnými obráběcími stroji a s kopírovacím zařízením, získají znalosti o jednotlivých druzích materiálů v oboru. Naučí se plošně rýt, rytí uren, pohárů, zlatnických výrobků, zhotovovat štočky, dřevoryty, kovová razítka, knihařské rytiny, ocelová razidla, písmo pro zarážení, nálepkové rytiny, mědirytiny, ocelorytiny, razníky pro odznaky, pečetě, rytiny forem, vytvářet rytiny na medailích, plaketách, zbraních, provést obnovu a úpravu ryteckých prací. Žáci ovládnou ruční zpracování kovů, strojní obrábění kovů, provádění povrchových úprav výrobků. Podmínkou přijetí ke vzdělávání v oboru je úspěšné vykonání talentové zkoušky.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Výtvarná výchova, Praktické činnosti
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se uplatní především v povolání umělecký rytec. Zhotovují zejména rukodělně dekorativní a užitné předměty z kovů a realizují zdobné rytiny na výrobcích z jiných řemeslných oborů podle návrhů výtvarníka nebo jako repliky. Provádějí obnovu a úpravy ryteckých prací. Odpovídající činnosti mohou vykonávat buď samostatně, nebo ve firmách zabývajících se tvorbou a výrobou produktů příslušného sortimentu. Absolventi mohou pokračovat v nástavbovém studiu.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
ŠVP Školní vzdělávací program
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha