Přeskočit navigaci

[ H ] Umělecký štukatér

  • Kód oboru: 82-51-H/06
  • Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Skupina oboru: Umění a užité umění (Kód: 82)
  • Výstupní certifikát: výuční list

Charakteristika přípravy v oboru

V odborné přípravě převažuje praktická složka. Žáci získají přehled o historickém vývoji výtvarného umění a příslušného uměleckého řemesla a osvojí si základní výtvarné vyjadřovací techniky. Naučí se ovládat tradiční technologické postupy a techniky a získají znalosti o použití jednotlivých druhů materiálů v oboru. Naučí se provádět štukatérské práce uměleckořemeslného charakteru, tj. proměřovat a zakreslovat výzdobu, přenášet plošné kresby na materiál a na plochy stěn i stropů pomocí speciálních nástrojů a měřidel, zhotovovat sádrové, lukoprénové a klínové formy a odlévat do nich, modelovat ornamenty, ošetřovat a skladovat formy a modely pro formování, vytvářet různé druhy patiny, připravovat malty, omítkové směsi a směsi na umělý kámen a mramor, zhotovovat omítky stěn a stropů, vytvářet základní druhy sgrafita, vytvářet reprodukce prací a provádět jejich osazování, vytvářet šablony pro profilované tahy a vytahovat a začišťovat složité profily a provádět drobné opravy štukolustra a umělého mramoru. Podmínkou přijetí ke vzdělávání v oboru je úspěšné vykonání talentové zkoušky.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Výtvarná výchova, Praktické činnosti
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se uplatní v povolání umělecký štukatér. Jsou připraveni zhotovovat individuální i sériové uměleckořemeslné štukatérské práce, např. hlavice, sloupy, kuželky, římsy, ornamenty, sgrafita a plastiky ze sádry nebo umělého kamene. Odpovídající činnosti mohou vykonávat buď samostatně, nebo v dílnách zabývajících příslušnou činností. Absolventi mohou pokračovat v nástavbovém studiu.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
ŠVP Školní vzdělávací program
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP