Přeskočit navigaci

[ P ] Hudebně dramatické umění

  • Kód oboru: 82-47-P/01
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání v konzervatoři
  • Skupina oboru: Umění a užité umění (Kód: 82)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Odborná příprava má teoreticko-praktický charakter, s výraznou převahou praktické výuky. Žáci získají základní přehled o vývoji divadla a dramatické tvorby, seznámí se s tvorbou významných dramatiků, scénografů, režisérů a herců, naučí se ji analyzovat a hodnotit. Získají také základní orientaci ve vývoji hudebního umění a dalších druhů umění souvisejících s dramatickým uměním. Osvojí si rovněž základy hudební teorie a v rozsahu potřebném pro obor se naučí hrát na některý hudební nástroj. Tyto obecné vědomosti a dovednosti dále využívají ve speciální odborné přípravě v rámci jednotlivých zaměření oboru.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Hudební výchova, Výtvarná výchova, Občanská výchova
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi oboru jsou připraveni uplatnit se v oblasti, která vyplývá ze zaměření absolvované odborné přípravy. Uplatní se zejména jako výkonní umělci v divadle, filmu, televizi a rozhlase.

Navštívené obory

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha