Přeskočit navigaci

[ N ] Herectví a moderování

  • Kód oboru: 82-47-N/01
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Umění a užité umění (Kód: 82)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Součástí studia je pravidelné účinkování v divadle, ve kterém studenti hrají svá absolventská a klausurní představení. Předměty: herecká výchova, hlasová výchova, pohybová výchova, umělecký přednes, hudební a pěvecká příprava, rétorika, práce s mikrofonem, moderování, jevištní pohyb, dějiny divadla, estetika, psychologie, ortoepie, autorský seminář a stylistika.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent se uplatní jako herec v televizi, divadle a kombinovaných produkcích, jako moderátor nebo hlasatel.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP