Přeskočit navigaci

[ P ] Tanec

  • Kód oboru: 82-46-P/01
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání v konzervatoři
  • Skupina oboru: Umění a užité umění (Kód: 82)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Odborná příprava má teoreticko-praktický charakter, s výraznou převahou praktické výuky. Žáci získají základní přehled o vývoji tanečního umění, seznámí se s tanečními formami, styly, trendy a inscenačními postupy, naučí se hodnotit interpretační pojetí tanečního repertoáru významných umělců. Seznámí se také s vývojem souvisejících druhů umění, zejména umění hudebního. Osvojí si rovněž základy hudební teorie a v rozsahu potřebném pro obor získají potřebné dovednosti ve hře na některý hudební nástroj nebo ve zpěvu. Dále se naučí aplikovat vědomosti z anatomie a fyziologie lidského těla v taneční praxi. Tyto obecné vědomosti a dovednosti dále využívají ve speciální odborné přípravě v rámci jednotlivých zaměření oboru. Speciální odborná příprava se zaměřuje podle talentových předpokladů a zájmu žáků na různé oblasti tanečního umění. Může se jednat např. o klasický tanec, moderní tanec, lidový tanec apod. V příslušném zaměření oboru žáci postupně získají základní technickou vybavenost pro vlastní uměleckou činnost na úrovni profesionálních uměleckých výkonů. V zastoupení možných zaměření/profilací se jednotlivé konzervatoře liší. Všichni žáci, bez ohledu na zaměření oboru, si rovněž osvojí základní vědomosti a dovednosti potřebné pro výkon pedagogických činností. Umělecko-pedagogická příprava je soustředěna do vyšších ročníků vzdělávání. Podmínkou přijetí ke vzdělávání v oboru je úspěšné vykonání náročné talentové zkoušky.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Hudební výchova, Výtvarná výchova, Občanská výchova
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi jsou připraveni uplatnit se v oblasti, která vyplývá ze zaměření absolvované odborné přípravy. Uplatní se jako taneční umělci - sólisté nebo členi baletního souboru, souboru současné taneční tvorby, souboru lidových tanců, dále v oblasti hudebního divadla, muzikálového projektu, alternativní tvorby apod. Uvedené činnosti mohou vykonávat v rámci subjektů působících v oblasti hudební nebo taneční kultury, případně samostatně. Absolventi jsou připraveni také k výkonu povolání učitele příslušných odborných uměleckých předmětů, a to zejména v základních uměleckých školách, případně v konzervatořích, ve školských nebo jiných zařízeních pro zájmovou uměleckou činnost. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách. Obvykle pokračují ve studiu v oborech choreografie, pedagogiky tance, taneční vědy, příp. i v oborech pedagogických.

Navštívené obory

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha