Přeskočit navigaci

[ P ] Hudba

  • Kód oboru: 82-44-P/01
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání v konzervatoři
  • Skupina oboru: Umění a užité umění (Kód: 82)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Odborná příprava má teoreticko-praktický charakter, s výraznou převahou praktické výuky. Žáci získají základní přehled o vývoji hudebního umění a hudební tvorby, seznámí se s tvorbou významných hudebních skladatelů, naučí se poslechem určovat jejich stěžejní díla a hodnotit interpretační umění hudebních osobností. Seznámí se také s vývojem hudebních nástrojů a osvojí si hudební teorii. Rovněž se zorientují v základech hudebního managementu a získají základní vědomosti a dovednosti ve využívání programového vybavení v oblasti hudby. Tyto obecné vědomosti a dovednosti dále využívají ve speciální odborné přípravě v rámci příslušného zaměření oboru. Speciální odborná příprava se zaměřuje podle talentových předpokladů a zájmu žáků na různé oblasti hudebního umění. Může se jednat např. o hru na hudební nástroj, dirigování, skladbu apod. V zastoupení možných zaměření/profilací se jednotlivé konzervatoře liší. Ve všech zaměřeních oboru je ve velké míře uplatňována individuální výuka a je zcela nezbytné, aby žáci věnovali mimo vyučování značný časový prostor samostatnému vlastnímu cvičení. Všichni žáci, bez ohledu na zaměření oboru, si rovněž osvojí základní vědomosti a dovednosti potřebné pro výkon pedagogických činností. Umělecko-pedagogická příprava je soustředěna převážně do posledních dvou ročníků vzdělávání. Podmínkou přijetí ke vzdělávání v oboru je úspěšné vykonání náročné talentové zkoušky.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Hudební výchova, Výtvarná výchova, Občanská výchova
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi oboru jsou připraveni uplatnit se v oblasti, která vyplývá ze zaměření absolvované odborné přípravy. Uplatní se např. v profesi hudební instrumentalista (sólista, člen orchestru, koncertní mistr, vedoucí souboru), dirigent (sbormistr instrumentálních a vokálně instrumentálních souborů, komorních a symfonických orchestrů), skladatel (aranžér) apod.

Navštívené obory

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP