Přeskočit navigaci

[ M ] Ladění klavírů a příbuzných nástrojů

  • Kód oboru: 82-44-M/02
  • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Skupina oboru: Umění a užité umění (Kód: 82)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

Převažující část odborné přípravy má praktický charakter. Žáci získají obecný přehled o vývoji hudebního umění a hudebních nástrojů s akcentem na skupinu nástrojů daného oboru vzdělání (klavíry, spinet, cembalo, cimbál). Naučí se rovněž hrát na klavír na úrovni potřebné pro prezentaci výsledků své práce. Jejich sluchové dispozice jsou dále rozvíjeny prostřednictvím intonačních a rytmických cvičení a sluchové melodicko-rytmické analýzy jednoduchých skladeb. Získané hudební vědomosti a dovednosti dále využívají při odborných činnostech. Žáci se seznámí s konstrukcí příslušných hudebních nástrojů a naučí se tónovat a ladit různé značky pianin a křídel, dále spinet, jednomanuálové a dvoumanuálové cembalo a cimbál. Rovněž se naučí slaďovat dva nástroje. Osvojí si také základní opravárenské úkony na daných nástrojích, takže jsou schopni provádět jejich základní opravy a běžnou údržbu. Podmínkou přijetí ke vzdělávání v oboru je úspěšné vykonání talentové zkoušky.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Hudební výchova, Fyzika
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi jsou připraveni uplatnit se v širokém spektru činností v ladění všech typů klavírů, ladění spinetu, cembala a cimbálu a v provádění běžných oprav a údržby daných hudebních nástrojů. Příslušné činnosti mohou vykonávat buď samostatně, nebo v odpovídajících výrobních podnicích a servisech, kulturních zařízeních apod. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách. Vzhledem k tomu, že obor vyučuje jediná škola v ČR, nelze jednoznačně stanovit nejčastěji volené směry dalšího vzdělávání. Pouze lze obecně uvést, že se zpravidla nejedná o obory technické, příp. přírodovědné. Není ovšem výjimkou, kdy absolventi na základě rozvoje svých talentových předpokladů projevují zájem o studium hudby nebo zpěvu v konzervatoři, tj. v další střední škole.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
ŠVP Školní vzdělávací program
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP