Přeskočit navigaci

[ N ] Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby

  • Kód oboru: 82-42-N/08
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Umění a užité umění (Kód: 82)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Student se naučí konzervovat a restaurovat nábytek a jiné objekty ze dřeva, včetně nepolychromované dřevořezby. Seznámí se s fyzikálními a chemickými metodami restaurátorského průzkumu, učí se samostatně rozhodovat při volbě restaurátorského zásahu, zpracovat restaurátorskou dokumentaci a fotodokumentaci, osvojí si historické techniky a technologie, včetně konzervování, restaurování spolu s rekonstrukcí historických mobiliářů.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent najde uplatnění v restaurátorských dílnách muzeí, může spolupracovat s renomovanými restaurátory a architekty při řešení (rekonstrukci) historických interiérů nebo pracovat ve vlastních restaurátorských ateliérech a dílnách.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP