Přeskočit navigaci

[ N ] Konzervování a restaurování malířských a dekorativních technik

  • Kód oboru: 82-42-N/07
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Umění a užité umění (Kód: 82)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Vzdělávací program připravuje pro výkon konzervátorských a restaurátorských zásahů na kulturních památkách, a to jak v exteriéru, tak interiéru. Student se naučí konzervovat a restaurovat různé druhy dekorativní malby, především nástěnných maleb. Osvojí si průzkumové a analytické techniky pro stanovení pracovních postupů při restaurování. Seznámí se s restaurátorskou technologií a širokou škálou materiálů. Naučí se zařadit zpracovávaný objekt do historického i technologického kontextu a pomocí digitální fotografie dokumentovat průběh restaurátorského zásahu, včetně zpracování dokumentační zprávy.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent najde uplatnění na pozicích konzervátora a restaurátora v muzeích, galeriích, archeologických ústavech, ústavech památkové péče a v soukromých společnostech. Může vykonávat konzervátorskou a restaurátorskou práci na základě živnostenského listu.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP