Přeskočit navigaci

[ N ] Konzervování a restaurování keramiky

  • Kód oboru: 82-42-N/06
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Umění a užité umění (Kód: 82)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Student se naučí konzervovat a restaurovat keramické objekty v rozsahu od pravěké keramiky, přes kameninu k porcelánu. Osvojí si průzkumové a analytické techniky pro stanovení pracovních postupů při restaurování. Naučí se pomocí digitální fotografie dokumentovat průběh restaurátorského zásahu, včetně zpracování dokumentační zprávy, zařadit zpracovávaný objekt do historického i technologického kontextu. Seznámí se teoreticky i prakticky s historickými i současnými technologiemi výroby keramiky. Student je veden k rozvíjení estetického vnímání, citu pro používané materiály a řemeslných dovedností, aby byl schopen pracovat samostatně i v týmu při záchraně památek užitého umění.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent najde uplatnění v konzervátorských a restaurátorských odděleních muzeí, galerií a podobných kulturních institucí. Může působit jako lektor výuky keramiky na školách a jiných vzdělávacích zařízeních nebo pracovat v soukromé sféře.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP