Přeskočit navigaci

[ N ] Restaurování kovů, minerálů a organolitů

  • Kód oboru: 82-42-N/05
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Umění a užité umění (Kód: 82)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Vzdělávací program připravuje studenty pro široké spektrum činností souvisejících s restaurováním a konzervováním kovů a klade důraz na náročnou praktickou přípravu. Výukový proces rozvíjí osobnosti studentů k estetickému a kulturnímu vidění světa. Osou praktické části studia jsou tři samostatné práce, které jsou koncipovány tak, aby kvalitní absolvent mohl na jejich základě a po získání příslušné praxe podat žádost Ministerstvu kultury České republiky o Povolení k restaurování umělecko-řemeslných děl z kovů.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se uplatní jako konzervátoři a restaurátoři v kulturních institucích spravujících ve svých fondech kulturní památky, které jsou umělecko-řemeslnými pracemi dané materiálové skupiny. Kromě toho mohou vykonávat i samostatnou restaurátorskou práci. Mohou se uplatnit také ve své umělecko-řemeslné specializaci jako je například zlatnictví, stříbrnictví, pasířství, uměleckém odlévání, plošném a plastickém rytí kovů, zámečnictví a kovářství, broušení a rytí drahých kamenů nebo odborný průzkum děl užitého umění.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha