Přeskočit navigaci

[ N ] Restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby

  • Kód oboru: 82-42-N/04
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Umění a užité umění (Kód: 82)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Vzdělávací program připravuje k vysoce profesním činnostem v oblasti konzervování a restaurování historických artefaktů ze dřeva. Student se učí vnímat a porozumět historii památky na základě poznatků z historie užitého umění, nauky o tradičních materiálech a technologiích a principech umělecké interpretace památky. Osvojí si výtvarně řemeslné dovednosti ve všech oblastech výtvarného projevu (kresba, malba, modelování), které jsou nezbytné v přípravě restaurátorské dokumentace či vytvoření kopie nebo repliky a při vlastním restaurátorském zásahu. Součástí výuky je utváření esteticko-etického názoru.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent může vykonávat speciální restaurátorské, konzervátorské a uměleckořemeslné úkony, např. odborný průzkum uměleckořemeslných a uměleckých děl ze dřeva, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty a sbírkových předmětů, konzervace a restaurování uměleckých děl ze dřeva, organizace a koordinace průzkumů, vedení konzervátorských a restaurátorských muzejních pracovišť.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP