Přeskočit navigaci

[ N ] Konzervování a restaurování textilií

  • Kód oboru: 82-42-N/03
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Umění a užité umění (Kód: 82)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Obor připravuje pro výkon restaurátorských činností v oblasti textilní tvorby. Důraz je kladen na praktickou přípravu ve speciální oblasti konzervátorských a restaurátorských úkonů na různých druzích textilií při dodržování správných metodických postupů. Student se učí citlivě, technicky i mistrovsky řemeslně restaurovat textilní předměty, a to samostatně i v týmu.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent najde uplatnění při záchranách památek textilního umění, může pracovat v muzeích, galeriích a v depozitářích soukromých sběratelů.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP

    Zadaným parametrům filtru nevyhovuje žádná položka.