Přeskočit navigaci

[ N ] Řezbářství a restaurování dřeva

  • Kód oboru: 82-42-N/02
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Umění a užité umění (Kód: 82)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Ke studiu je nutná základní znalost řezbářských řemeslných postupů. Vzdělávací program je zaměřen na design dřevěných uměleckořemeslných artefaktů i praktickou řezbářskou činnost. Studium zahrnuje figurativní a ornamentální řezbu, sochařskou reprodukci, zlacení a polychromii, restaurování dřevěných předmětů, tvorbu replik a kopií. Studenti se učí pracovat podle tradičních i moderních technologií, jsou schopni samostatné řezbářské tvorby, ovládají základní konzervátorské techniky v historických i současných materiálech, jsou schopni navrhnout restaurátorský postup a vypracovat restaurátorskou zprávu.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent najde uplatnění v dílnách a realizačních týmech zabývajících se řezbářskou tvorbou uměleckořemeslnou výrobou a designem nebo restaurátorstvím.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP

    Zadaným parametrům filtru nevyhovuje žádná položka.