Přeskočit navigaci

[ N ] Restaurování kovů

  • Kód oboru: 82-42-N/01
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Umění a užité umění (Kód: 82)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Student se seznámí s fyzikálními a chemickými metodami restaurátorského průzkumu, učí se samostatně rozhodovat při volbě restaurátorského zásahu, vyhotovit restaurátorskou dokumentaci včetně fotodokumentace, osvojí si historické techniky a technologie včetně konzervování, restaurování spolu s rekonstrukcí historických mobiliářů.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent najde uplatnění v restaurátorských dílnách muzeí, může spolupracovat s renomovanými restaurátory a architekty při řešení (rekonstrukci) historických interiérů, nebo pracovat ve vlastních restaurátorských atelierech a dílnách.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP