Přeskočit navigaci

[ N ] Interaktivní grafika

  • Kód oboru: 82-41-N/11
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Umění a užité umění (Kód: 82)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Vzdělávací program připravuje pro činnosti v oborech, které souvisejí s užitou a animační grafikou. Student se naučí ovládat animační 2D a 3D programy (např. Macromedia Flash nebo Maxon Cinema 4D). Předměty: figurální kreslení, dějiny výtvarné kultury zaměřené na 20. století, počítačová grafika, písmo, typografie, ovládání interaktivity, invenční přípravné kreslení, multimediální atelier.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent najde uplatnění jako designér, může být členem designérského týmu 2D, 3D statických a animovaných produktů nebo členem mezioborového týmu při tvorbě vzdělávacích programů pro distanční vzdělávání v muzeích a knihovnách, při tvorbě trojrozměrné grafiky pro zábavní průmysl. Může pracovat jako tvůrce počítačových her a v oblasti volného umění.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP