Přeskočit navigaci

[ M ] Multimediální tvorba

  • Kód oboru: 82-41-M/17
  • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Skupina oboru: Umění a užité umění (Kód: 82)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí ovládat základy klasických výtvarných technik, vyhledávat a využívat inspirační zdroje, využívat výtvarné a výrazové možnosti techniky, softwaru a realizačních technologických postupů. Dále se naučí provádět činnosti související s multimediální tvorbou webdesignu, 2D a 3D grafiky, statických i pohyblivých digitálních záznamů, tj. ovládat technologické postupy tvorby multimediálních děl, používat nové technologie, programy, technická zařízení pro tvorbu 2D a 3D grafiky, zpracování audio a videozáznamů.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Matematika, Fyzika, Praktické činnosti
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se mohou uplatnit při produkci multimediální tvorby, počítačových her, počítačové animace, statické i animované prostorové reality, filmových klipů, webových stránek, tiskových materiálů, multimediálních výukových prezentací apod. Absolventi mohou pracovat v reklamních a komunikačních agenturách, propagačních a firemních odděleních, design studiích v sektoru průmyslového videa, jako členové výrobního štábu audiovizuálních děl v oblasti filmu, v reklamních či projekčních kancelářích nebo softwarových firmách. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména v uměleckých oborech, ale i v oborech pedagogických a sociálních.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP