Přeskočit navigaci

[ M ] Design interiéru

  • Kód oboru: 82-41-M/11
  • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Skupina oboru: Umění a užité umění (Kód: 82)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

Převažující část odborné přípravy má praktický charakter. Žáci se nejprve naučí všechny výtvarné techniky (kreslí, malují, modelují), ve kterých tvoří věcné studie přírodních, živočišných aj. motivů, ovládnou postupy stylizace, abstrakce a výstavby kompozice. Osvojí si rovněž základy písma, zobrazení lidské figury v aktu a kostýmu a způsoby zpracování technické dokumentace. Ovládnou zásady konstrukčního řešení a technické přípravy výroby a využívají je při navrhování a kreslení konstrukčního řešení typických i atypických nábytkových prvků, kompletů, občanských i veřejných interiérů a při zpracování konstrukční dokumentace. Výtvarné a technické dovednosti dále využívají při samostatné tvorbě návrhů náročných nábytkových solitérů a sestav, interiérových celků nebo jejich částí včetně doplňkového vybavení. V odborných dílnách pak zhotovují na základě příslušné dokumentace jednotlivé nábytkové předměty, podle výtvarného návrhu realizují prototyp jednoduchého i složitého interiéru v měřítku apod. K tomu si osvojí potřebné technologické postupy a techniky, naučí se posuzovat, volit a vhodně kombinovat tradiční i nové materiály, provádět jejich povrchové úpravy a používat příslušná zařízení, nástroje a pomůcky. Žáci jsou vedeni k pečlivé a přesné práci a k odpovědnosti za její kvalitu. Při výtvarných činnostech jsou vedeni k tomu, aby vhodně aplikovali získané teoretické vědomosti z dějin výtvarné kultury, vývoje a současných trendech nábytkového a interiérového designu, využívali informační technologie a běžně pracovali s odpovídajícím programovým vybavením. Podmínkou přijetí ke vzdělávání v oboru je úspěšné vykonání talentové zkoušky.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Výtvarná výchova, Dějepis, Fyzika
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi jsou připraveni uplatnit se v širokém spektru činností zaměřených na design nábytku a interiéru, včetně jeho doplňků a jejich realizace. Příslušné činnosti mohou vykonávat buď samostatně, nebo v týmech nábytkářských a interiérových studií a ateliérů. Uplatní se i v poradenských činnostech bytového architekta nebo v řízení menších pracovních kolektivů ve firmách vyrábějících nábytek apod. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, a to zejména v uměleckých oborech, ale i v oborech pedagogických a společenskovědních.

Navazující povolání

Navštívené obory

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP