Přeskočit navigaci

[ M ] Modelářství a návrhářství oděvů

  • Kód oboru: 82-41-M/07
  • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Skupina oboru: Umění a užité umění (Kód: 82)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

V odborné přípravě převažuje praktická složka. Žáci se naučí všechny výtvarné techniky (kreslí, malují, modelují), v nichž tvoří věcné studie přírodních, živočišných aj. motivů, ovládnou postupy stylizace, abstrakce a výstavby kompozice. Osvojí si základy písma a zobrazení lidské figury v aktu a kostýmu, ovládnou postupy konstrukce, tvarování a modelování oděvů včetně navrhování netradičních modelových úprav a způsoby zpracování technické dokumentace. Tyto výtvarné a technické dovednosti využívají při samostatné tvorbě výtvarných návrhů náročných a originálních oděvních modelů, historických nebo scénických kostýmů a módních doplňků. Při tom aplikují získané teoretické vědomosti z dějin výtvarné kultury, sledují vývoj oděvní tvorby a módních trendů v oboru, využívají informační technologie a běžně pracují s odpovídajícím programovým vybavením. Výtvarné návrhy pak realizují v odborných dílnách. K tomu si osvojí potřebné technologické postupy a techniky, naučí se rozeznávat, posuzovat, správně volit a kombinovat vhodné materiály a používat příslušné stroje, nástroje a pomůcky. Žáci jsou vedeni k pečlivé a přesné práci a k odpovědnosti za její kvalitu. Podmínkou přijetí ke vzdělávání v oboru je úspěšné vykonání talentové zkoušky.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Výtvarná výchova, Dějepis, Chemie
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi jsou připraveni uplatnit se v oblasti oděvní tvorby zaměřené na design a realizaci zejména náročných a originálních oděvních modelů, historických a scénických kostýmů pro televizi, film, divadlo apod. Odpovídající činnosti mohou vykonávat buď samostatně, nebo v módních ateliérech a dílnách příslušných institucí. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, a to zejména v uměleckých oborech, ale i v oborech pedagogických a společenskovědních.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP