Přeskočit navigaci

[ M ] Grafický design

  • Kód oboru: 82-41-M/05
  • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Skupina oboru: Umění a užité umění (Kód: 82)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

Těžiště odborné přípravy spočívá v praktické složce. Žáci se nejprve naučí všechny výtvarné techniky (kreslí, malují, modelují), ve kterých tvoří věcné studie přírodních, živočišných aj. motivů, ovládnou postupy stylizace, abstrakce a výstavby kompozice. Osvojí si rovněž základy písma, postupy zobrazení lidské figury v aktu a kostýmu a základní grafické výtvarné techniky. Tyto obecné výtvarné dovednosti dále využívají při samostatném navrhování a realizaci grafického designu široké škály propagačních prostředků a objektů, grafických značek, logotypů, piktogramů, grafické úpravy tiskovin atd. Při tom aplikují poznatky z dějin výtvarné kultury, vývoje a současných trendů propagace a reklamy, uplatňují specifika jejich nositelů (médií) a získané vědomosti a dovednosti z oblasti typografie, technik práce s písmem, tiskových technik a používaných materiálů, strojů a zařízení. Odborná příprava může být v jednotlivých školách zaměřena buď na užitou grafiku v celé šíři, nebo na určité speciální oblasti grafického designu, např. webdesign, vědecká kresba a ilustrace, aranžérská tvorba, práce související s předtiskovou úpravou, redakční činnost a další. Podmínkou přijetí ke vzdělávání v oboru je úspěšné vykonání talentové zkoušky.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Výtvarná výchova, Dějepis
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi jsou připraveni uplatnit se na základě získané odborné profilace/zaměření v různých oblastech širokého spektra designérských a realizačních činností v rámci propagace a reklamy i knižní kultury. Příslušné činnosti mohou vykonávat buď samostatně, nebo např. v grafických studiích, reklamních agenturách, architektonických ateliérech, nakladatelstvích, redakcích novin a časopisů, PR odděleních firem a institucí, televizních a filmových studiích a v polygrafických firmách. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách. Obvykle pokračují ve studiu v uměleckých oborech, poměrně často i v oborech pedagogických, teorie umění, někdy i v oborech technických (např. polygrafie).

Navazující povolání

Navštívené obory

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP