Přeskočit navigaci

[ C ] Praktická škola jednoletá

  • Kód oboru: 78-62-C/01
  • Kategorie vzdělání: Praktická škola
  • Skupina oboru: Obecně odborná příprava (lyceum) (Kód: 78)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení

Charakteristika přípravy v oboru

Obor je určen pro žáky s různým stupněm mentálního postižení, kteří ukončili povinnou školní docházku. Umožňuje žákům doplnit si a rozšířit teoretické i praktické vzdělání a poskytnout jim základní dovednosti a návyky pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života, zpravidla v chráněných dílnách nebo pod dohledem odpovědných pracovníků.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit při pomocných pracích pro oblast služeb a výroby (např. ve zdravotnictví, v sociálních a komunálních službách, ve výrobních podnicích, v zemědělství), případně na chráněných pracovištích.

Navštívené obory

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
ŠVP Školní vzdělávací program
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP