Přeskočit navigaci

[ M ] Přírodovědné lyceum

  • Kód oboru: 78-42-M/05
  • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Skupina oboru: Obecně odborná příprava (lyceum) (Kód: 78)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

Obor připravuje žáky se zájmem o přírodovědně zaměřené technologie, chemii, biologii a ekologii především ke studiu na vysokých a vyšších odborných školách. Vzdělávací program zahrnuje výuku dvou cizích jazyků, rozšířenou výuku přírodovědných předmětů, matematiky a výpočetní techniky. Součástí vzdělávacího obsahu jsou i dvě obecně odborné disciplíny – technologické procesy a člověk a prostředí, které umožňují žákům orientovat se v různých aspektech vztahu udržitelného rozvoje a technologií v některých odvětvích. Zařazením výběrových odborných předmětů (např. biotechnologie, farmakologie, analytická chemie, výživa, monitorování životního prostředí, odpady, zemědělství, mikrobiologie) umožní škola žákům profilaci pro následné terciární studium a jejich uplatnění v praxi. Žáci se naučí řešit a hodnotit přírodovědné problémy, osvojí si přírodovědné metody a pracovní postupy používané v laboratořích různého typu a pochopí principy základních technologií a jejich vztah k životnímu prostředí. Žáci jsou vedeni k pečlivé a přesné práci a k odpovědnosti za její kvalitu při práci s přístroji a zařízením v laboratořích a provozech a k dodržování požadavků BOZP.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Přírodopis, Chemie, Fyzika
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi jsou připraveni k terciárnímu studiu zejména přírodovědně zaměřených technologických oborů. Dále získali odborné kompetence uplatnitelné i při přímém vstupu na trh práce v činnostech laboratorního a provozního charakteru, v administrativních a správních činnostech zejména v oblasti příslušné profilace. Uplatnit se mohou na všech pracovištích, ve kterých se vyžaduje technologicko-přírodovědné vzdělání z oblasti ekologie, chemie, biologie, znalost dvou cizích jazyků a připravenost pro práci s prostředky informačních a komunikačních technologií. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných a vysokých školách, zejména v technologických oborech, ale i v oborech přírodovědných, farmaceutických, zemědělských a pedagogických.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP