Přeskočit navigaci

[ M ] Zdravotnické lyceum

  • Kód oboru: 78-42-M/04
  • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Skupina oboru: Obecně odborná příprava (lyceum) (Kód: 78)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

Obor připravuje žáky zejména ke studiu zdravotnických nelékařských i lékařských oborů na vysokých a vyšších odborných školách. Vzdělávací program zdravotnického lycea je založen na širším všeobecně vzdělávacím základě s prohloubenou výukou některých profilujících všeobecně vzdělávacích přírodovědných předmětů (především biologie, chemie a fyziky), jejichž znalost je požadovaným předpokladem pro další navazující vysokoškolské nebo vyšší odborné studium příslušného zaměření. Součástí vzdělávacího obsahu jsou i disciplíny obecně odborné/propedeutické, např. somatologie, klinická propedeutika, zdravotnická psychologie, které rozšiřují poznatky všeobecně vzdělávacích předmětů o učivo související s budoucím profesním zaměřením a poskytují základní profesní orientaci pro výkon nelékařských i lékařských povolání.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Přírodopis, Chemie, Rodinná výchova
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi zdravotnického lycea jsou připraveni ke studiu zejména zdravotnických nelékařských a lékařských oborů vysokých a vyšších odborných škol. Osvojené klíčové kompetence spolu s profilujícím odborným vzděláním vytvářejí velmi dobré předpoklady i pro přímé uplatnění na trhu práce ve zdravotnické administrativě, zdravotnickém pojišťovnictví nebo službách zdravotně-sociální péče úřadů apod.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP