Přeskočit navigaci

[ M ] Technické lyceum

  • Kód oboru: 78-42-M/01
  • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Skupina oboru: Obecně odborná příprava (lyceum) (Kód: 78)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

Obor je určen pro žáky se zájmem o techniku, matematiku, fyziku a výpočetní techniku a jako příprava ke studiu technických oborů na vysokých školách. V porovnání s technickými obory obsahuje dva cizí jazyky, rozšířenou výuku matematiky, fyziky, chemie a výpočetní techniky. Součástí výuky jsou i obecně odborné disciplíny – technická fyzika, grafická komunikace a průmyslový design. Žáci se naučí aplikovat matematické a přírodovědné postupy při řešení technických problémů, vytvoří si správný názor a představu o technické proveditelnosti konkrétního záměru, zpracovávat a interpretovat data získaná prostřednictvím pozorování, experimentů a měření, efektivně pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, osvojí si základy programování, tvorby webových stránek a seznámí se s principy moderního designu.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Matematika, Fyzika, Cizí jazyk
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi jsou připraveni k terciárnímu studiu zejména technických oborů. Dále získali odborné kompetence uplatnitelné i při přímém vstupu na trh práce. Uplatnit se mohou na všech pracovištích, na kterých se vyžaduje připravenost k efektivní práci s prostředky informačních a komunikačních technologií, řešení jednodušších programátorských úloh, tvorba a úprava webových stránek, využívání CAD systémů, znalost dvou cizích jazyků, dodržování pravidel normalizace a standardizace, znalost základních poznatků z ekonomiky, řízení, pracovního práva a managementu.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP