Přeskočit navigaci

[ J ] Pečovatelské služby

  • Kód oboru: 75-41-J/01
  • Kategorie vzdělání: Střední nebo střední odborné vzdělání bez maturity i výučního listu
  • Skupina oboru: Pedagogika, učitelství a sociální péče (Kód: 75)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení

Charakteristika přípravy v oboru

Obor připravuje žáky pro práci v sociálních službách, a to jak v různých sociálních zařízeních, tak v domácím prostředí klientů. Žáci se naučí poskytovat přímou péči a pomoc dětem i dospělým, kteří potřebují z důvodů zdravotního postižení, dlouhodobého závažného onemocnění, věku nebo dlouhodobé krizové sociální situace pomoc druhé osoby při zvládání běžných úkonů, např. při oblékání, hygieně, pohybu, při zajišťování stravy, obstarávání nákupů a jiných osobních záležitostí. Budou připraveni pečovat o domácnost a pomáhat rodinám s dětmi. Naučí se vhodně komunikovat s klienty, organizovat si práci, dodržovat pracovní postupy a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Rodinná výchova, Přírodopis
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se uplatní především jako pracovníci sociálních služeb. Mohou pracovat v různých sociálních zařízeních (např. v domovech pro seniory nebo pro osoby se zdravotním postižením, v centrech denních služeb, denních nebo týdenních stacionářích) a v terénních sociálních službách, zejména při poskytování přímé obslužné péče a pomoci klientům, při zajišťování chodu domácnosti klientů nebo pomoci rodinám s dětmi. Mohou vykonávat práci pečovatele, osobního asistenta, pomocníka v domácnosti. Absolvováním oboru se nezískává kvalifikace zdravotnického pracovníka – ošetřovatele.

Navštívené obory

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha