Přeskočit navigaci

[ N ] Sociální a diakonická práce

  • Kód oboru: 75-32-N/08
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Pedagogika, učitelství a sociální péče (Kód: 75)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Cílem vzdělávacího programu je komplexně připravit absolventy pro výkon profese sociálního pracovníka. Specifickou profilací studia je příprava na sociální práci realizovanou v církevních a dalších křesťansky orientovaných organizacích, případně přímo v církevní sféře v oblasti katechetické, evangelizační a pastorační služby. Při procesu vzdělávání jde o rozvíjení tří klíčových oblastí profesní přípravy: odborné, praktické a spirituální. Přitom odborné sociální i teologické předměty jsou cíleněji zaměřeny pro jejich bezprostřední využití v praxi.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi nacházejí uplatnění v oblasti sociálních služeb, sociální prevence, sociálního poradenství a též křesťansky orientovaných diakonických, charitativních, katechetických, pastoračních či volnočasových aktivit . Absolvent je připraven i pro práci na úseku sociální práce ve sféře veřejné správy. Zde se může uplatnit jako sociální pracovník v resortu práce a sociálních věcí, školství, zdravotnictví, vnitra i spravedlnosti.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP