Přeskočit navigaci

[ N ] Sociální pedagogika

  • Kód oboru: 75-32-N/06
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Pedagogika, učitelství a sociální péče (Kód: 75)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Student se učí odborně a efektivně řešit různé druhy pedagogicko-psychologických problémů ve všech typech školských, zdravotnických a sociálních zařízení, např. školních klubech, střediscích pro volný čas, domovech mládeže, dětských domovech, diagnostických a výchovných ústavech, speciálních zařízeních, domovech pro seniory, ústavech sociální péče, krizových a azylových centrech. Vzdělávací program poskytuje i základní vědomosti a dovednosti z oblasti hudební, výtvarné a dramatické. Předměty: sociální pedagogika a pedagogika handicapu, sociální psychologie, pedagogika volného času, sociální gerontologie a andragogika, pedagogická psychologie, etopedie a sociální prevence, sociální patologie, metody sociálně pedagogické práce aj.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent najde uplatnění v oblastech sociální péče, ve školských zařízeních, zdravotnictví a v rezortech Ministerstva vnitra a Ministerstva spravedlnosti ČR. Může pracovat v domovech mládeže, dětských domovech, střediscích volného času mládeže, dětských rehabilitačních a léčebných zařízeních, v diagnostických ústavech, speciálních výchovných zařízeních, speciálních školách pro děti s více vadami, ústavech sociální péče, v domovech pro seniory a vykonávat činnost v terénu (např. v rámci protidrogové prevence, při práci se skupinami problémové mládeže aj.).

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha